Vitaj v programe KOLUMBUS

Nauč sa učiť a začni meniť veci, na ktorých ti záleží.

Ročný rozvojový program pre stredoškolákov

Učenie môže byť dobrodružstvo, zážitok a dokonca aj zaujímavé.

Spolu so svojim tímom vycestuješ na 3 zážitkové kurzy a absolvuješ 2 – 4 workshopy, ktoré si sám vyberieš. Stretneš sa so skúsenými lektormi, ktorí ťa budú učiť zručnosti do budúcnosti (pracovať s časom, informáciami a motiváciou) a vyskúšaš si aj prácu na vlastných projektoch, ktoré majú potenciál zmeniť kúsok sveta.
Rok s KOLUMBUSom

Čo môžeš od programu očakávať?

Zážitok

So svojou skupinou budeš čeliť výzvam a zažijete dobrodružstvo na vlastnej koži.

Zmysluplné učenie

Naučíš sa praktické veci, ktoré zužitkuješ vo svojom živote hneď, ale aj v budúcnosti.

Zmena

Zistíš, že dokážeš a vieš prinášať zmenu vo svojom živote a svojom okolí.

Partia

Vystúpiš zo svojej “bubliny” a spoznáš nových ľudí, osobného kouča, super lektorov a celú komunitu okolo programu.

Nový začiatok

Začneš školský rok na SŠ nanovo, dostaneš priestor stanoviť si vlastné ciele a my ťa naučíme, ako ich dosiahnuť.

Čo program obnáša?

Stretnutia s koučom, práca v tíme, praktické workshopy, zážitkové kurzy.

Zlepši sa vo veciach,
na ktorých ti záleží

Počas programu KOLUMBUS máš k dispozícii svojho osobného kouča, ktorý ťa bude celý školský rok sprevádzať a pomôže ti vytrvať, pracovať na sebe a dosahovať tebou stanovené ciele.

Kouča si môžeš predstaviť ako svojho osobného trénera, s ktorým sa vždy raz za mesiac stretneš. 

Komunikácia

70%

Kritické myslenie

65%

Matematika

80%

Schopnosť učiť sa

60%

Vytrvalosť

50%

Spolupráca

Nebudeš v tom sám, v rámci programu sa vytvorí skupina študentov z rôznych stredných škôl, spoločne sa budete stretávať, podporovať a zdolávať výzvy v podobe miniprojektov.

tímová hra
Zručnosti Do Budúcnosti

Posuň sa na vyšší level

Môžeš si vybrať 3 zo 4 workshopov. Objavíš, aký štýl učenia ti najviac vyhovuje a ako ho využiť nielen v škole, ale aj mimo nej. Potom si môžeš vybrať workshop, na ktorom sa naučíš pracovať s časom a prioritami alebo s motiváciou a vytrvalosťou.

Neváhaj a začni sa učiť veci, ktoré ti budú dávať zmysel.

PRIHLÁSIŤ SA
Učenie
(povinný)
Naučíš sa, ako sa učiť. Objavíš, že učenie môže byť dobrodružstvo a dokonca zábavné a zaujímavé.
Informácie
(voliteľný)
Vyskúšaš si, ako sa nestratiť v množstve informácii, ako ich overiť, spracovať a zaujať vlastný postoj.
Motivácia
(povinne voliteľný)
Ako motivácia funguje, ako sa s ňou dá pracovať a ako môže prispievať k tvojmu rozvoju.
Čas
(povinne voliteľný)
Veľmi vzácna komodita a pritom s ňou tak zle zaobchádzame. Budeš mať priestor aj toto zmeniť.

Vymeň školskú lavicu za les a dobrodružstvo

Učil sa sa už niekedy cez zážitok? V programu Kolumbus si to skúsiš hneď trikrát. Príbehy, výzvy, čas v prírode, zaručený adrenalín či skvelý čas s ostatnými z tímu.

1. kurz

NARNIA

/4 dni
2. kurz

POZNAJ

/3 dni
3. kurz

Acrogx

/4 dni

HARMONOGRAM PROGRAMU KOLUMBUS

Ktoré zručnosti si rozvinieš?

Vybrali sme zručnosti, ktoré ťa v budúcnosti môžu odlíšiť od rovesníkov.

sebapoznanie

– porozumieť sebe
– objaviť zmysel učenia
– pracovať s motiváciou

sebaregulácia

– organizovať si čas
– určiť si priority
– prekonávať prekážky

sociálne zručnosti

– komunikovať
– fungovať v novej skupine
– budovať vzťahy

kritické myslenie

– vyhľadať informácie
– vyhodnotiť informácie
– zaujať vlastné stanovisko
PRED programom
 • Neviem sa učiť.
 • Nedokážem nič zmeniť.
 • Kopu času len tak zabíjam.
 • Neviem, čomu môžem veriť.
PO programe
 • Viem, aký štýl učenia mi vyhovuje.
 • Som potrebný.
 • Viem si zorganizovať čas.
 • Informácie si overujem.

Je KOLUMBUS aj pre mňa?

Ak váhaš, odpovedz si na týchto pár tvrdení a budeš mať svoju odpoveď.

 • Posledný rok bol veľmi zvláštny a aj náročný, potrebujem nové nakopnutie.
 • Chcem sa zlepšiť v učení, chcem na sebe viac makať, no neviem ako na to.
 • Chýba mi poriadny zážitok a dobrodružstvo.
 • Chcem stretnúť nových zaujímavých ľudí aj mimo školy.
 • Potrebujem nový začiatok alebo zmenu v niektorej oblasti môjho života.
 • Štýl učenia v škole mi nevyhovuje, potrebujem niečo iné, chcem viac využiť svoj potenciál.

Časté otázky

Pre koho je program určený?

Program je určený pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl zo Žilinského a Prešovského kraja.

Čo od študentov vyžadujeme?

Aktívna účasť na všetkých častiach programu – celkový prínos môžeš získať len vtedy, ak vytrváš v programe až do konca a do jeho jednotlivých častí sa zapojíš naplno.

Bude program prebiehať aj počas školského vyučovania?

Do programu investuješ maximálne 1O dní v rámci vyučovania (workshopy a zážitkové kurzy) a 18 hodín mimo vyučovania (koučing, tímové stretnutia a samoštúdium).

Program Kolumbus

Si pripravený na prvý krok?

Prihlás seba a svoju triedu.

PrihlásiŤ saPrihlásiŤ sa

Projekt Zlepšenie školských výsledkov žiakov Prešovského a Žilinského kraja prostredníctvom rozvoja kompetencie učiť sa sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.