Ročný Rozvojový Program

Pre učiteľov a odborných pracovníkov škôl.

Rozvoj schopnosti učiť sa u žiakov a študentov, zvyšovanie ich samostatnosti, motivácie a vedenie k prevzatiu zodpovednosti za seba a svoj rozvoj. Tak aktuálne témy v súčasnej dobe.

Ako na to, ako tieto kompetencie u svojich žiakov rozvíjať, ako vytvárať inkluzívne a kreatívne prostredie, ktoré podporuje ich učenie?

Ročný program Kolumbus pre učiteľov Vám na to odpovie a prevedie od Vášho rastu k rastu Vašich študentov.

PRIHLÁSIŤ SAPRIHLÁSIŤ SA

Čo program obnáša?

2 praktické workshopy, akreditovaný kurz, celoročný mentoring, zážitkový kurz

Kreatívne prostredie podporujúce učenie

/24 hodín
 • ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje proces učenia
 • metódy a nástroje
 • rozvoj schopnosti učiť sa u žiakov
 • zážitok ako nástroj v procese učenia

Rozvoj zručností

Na výber 2 z 3 workshopov

Inovácie vo vzdelávaní

/15 hodín

 • inovatívne pedagogické nástroje a koncepty gamifikácie
 • edularp či escape room ako nástroj vzdelávania
 • uvádzanie a vedenie reflexie

360 stupňové učenie

/15 hodín

 • štýly učenia a ich vnesenie do vzdelávacieho kurikula
 • potreby študenta a metódy práce s nimi
 • efektívny učiaci proces, adaptácie kurikula na štýly učenia

Rola učiteľa

/15 hodín

 • rola pedagóga v súčasnom vzdelávacom systéme
 • facilitácia v procese učenia a práca so zodpovednosťou
 • koučingový prístup vo vzdelávaní

Cez storytelling k inklúzii

/20 hodín
 • efektívna práca s príbehmi vo vzdelávaní
 • práca s predsudkami a emóciami, rozvoj kritického myslenia
 • postojové vzdelávanie ako podpora inkluzívneho prostredia

Vytváranie kreatívneho prostredia pre učenie

65%

Adaptácia kurikula na štýly učenia

80%

Práca s príbehmi

70%

Koučingový prístup

50%

Pedagogické nástroje a koncepty gamifikácie

60%

Zlepšite sa vo veciach,
na ktorých vám záleží

/ 10 hodín

Pravidelný individuálny mentoring, ako podpora implementácie naučených metód a prístupov do praxe. 

PRIHLÁSIŤ SA

Harmonogram školského roka 2021/2022

1

MAREC

Úvodný zážitkový vzdelávací kurz - Kreatívne prostredie podporujúce učenie (17. - 18. 3. 2022 v Trstenej)
2

APRÍL

Workshop podľa vlastného výberu (2 dni)
3

MÁJ

Akreditované vzdelávanie - Cez storytelling k inklúzii (2 dni s medzifázou)
4

JÚN

Workshop podľa vlastného výberu (2 dni) + Záverečné stretnutie a zhodnotenie programu
5

CELOROČNE

V rámci školského roka 2021/2022 máte možnosť využiť 10 mentoringových hodín. Presný čas si dohodnete so svojim mentorom.

BENEFITY PROGRAMU KOLUMBUS

Kde sa budeme stretávať?

Program realizujeme v Žilinskom a Prešovskom kraji. Na výber máte dve mestá.

TRSTENÁ

POPRAD

Časté otázky

Pre koho je program určený?

Program je určený pre učiteľov a odborných pracovníkov stredných škôl zo Žilinského a Prešovského kraja.

Je program Kolumbus akreditovaný?

Akreditovaný je iba vzdelávací program Cez storytelling k inklúzii – ostatné časti programu Kolumbus momentálne akreditované nie sú.

Kedy budú prebiehať jednotlivé aktivity?

Po prihlásení od nás získate celoročný harmonogram – celkovo do programu počas celého školského roka investujete max. 8 dní rozložených na menšie celky, z toho v rámci vyučovania max. 3 dni.

Kolumbus PRE UČITEĽOV

Chcete prinášať zmenu?

Prihláste sa a stretnite podobne zmýšľajúcich učiteľov z regiónu.
Nie ste v tom sami.

PrihlásiŤ saPrihlásiŤ sa
Povedali o nás

"Naša škola spolupracuje s OZ V.I.A.C. už niekoľko rokov a veríme, že táto spolupráca bude naďalej pokračovať. Teší nás, že aktivity majú svoj cieľ. Predtým, ako sa spustí program, členovia prípravného tímu myslia na to, čo sa má udiať na konci."

učiteľkaSŠ, Dolný Kubín

"Prišla som na školenie so zošitom a perom a očakávala som ďalšie nudné vzdelávanie. Ale prišli zaujímaví ľudia s pripravenými perfektnými aktivitami aj so všetkým čo k tomu bolo treba..."

učiteľkaZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

"Vzdelávanie bolo zážitkové, sebaobjavujúce, zamerané na rast."

účastníčka workshopuKreatívne prostredie podporujúce učenie (CLE)

Projekt Zlepšenie školských výsledkov žiakov Prešovského a Žilinského kraja prostredníctvom rozvoja kompetencie učiť sa sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.