PROGRAM KOLUMBUS

Ročný rozvojový program

Kolumbus pre študentov

Ročný program, ktorý pomáha študentom zlepšiť si výsledky v škole a učí ich dôležité zručnosti do budúcnosti mimo školského vyučovania.

Noví ľudia, zážitkové kurzy, workshopy, koučing…

Kolumbus pre učiteľov

Ročný program pre učiteľov, ktorý pomáha v rozvíjaní schopnosti vytvárať kreatívne prostredie podporujúce učenie a inkluzívne prostredie

Mentoring, výber z workshopov, zdieľanie skúseností…

Náš Tím

Spoznajte ľudí, ktorí pre vás program pripravujú.

Projekt Zlepšenie školských výsledkov žiakov Prešovského a Žilinského kraja prostredníctvom rozvoja kompetencie učiť sa sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.minedu.sk                              www.employment.gov.sk